Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Enstitümüzde “Uzaktan Eğitim” sürecinin başlamasını takiben https://uzeb.iyte.edu.tr internet sayfası hayata geçirilmiştir. Eğitim-Öğretimle ilgili kararlara ait bilgilendirmeler öğrencilerimize https://uzeb.iyte.edu.tr/ aracılığıyla duyuru, e-posta ve SMS yoluyla yapılmıştır.