Planlamalar

Yeni nesil öğrenme ve öğretme modellerinin hızlı değişimi, üniversitelerimizin eğitim ve öğretim alanındaki mevcut yaklaşım ve metodolojilerini iyileştirme ve geliştirmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

İYTE olarak, kurulması planlanan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla, yeni nesil öğrenme biçimlerinden en etkin metot olan dijital öğrenimin yaygın olarak kullanıldığı uzaktan eğitim ile öğrencilerimize dijital vatandaş olma bilincini aşılamayı hedeflemekteyiz.