Eş zamanlı ve Eş zamansız Uygulamalar

Enstitümüz Senatosunun 31.03.2020 tarihli ve 11/4 sayılı kararı ile 06.04.2020 tarihinden itibaren, sadece 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olmak üzere, Hazırlık Sınıfı, Lisans ve Lisansüstü Program öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle öğrenimine başlamasına karar verilmiştir.

Alınan bu karar doğrultusunda; Uzaktan / Çevrimiçi eğitim için; “Adobe Connect”, “Course Management System (CMS)” ve “Microsoft Teams (365)” programlarının kullanılmasına karar verilmiş ve halen bu programlar üzerinden eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmeye devam etmektedir.