Uzaktan Öğretim

COVID-19 salgınında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olmak üzere eğitim süreciyle ilgili aşağıda yer alan işlemler yapılmıştır.

  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülecek uzaktan eğitim sürecine ve yaz aylarında yürütülecek örgün eğitim sürecine ilişkin esaslar Senato kararıyla belirlenmiştir.
  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimine 3 haftalık telafi süresi eklenerek Senato kararıyla güncellenmiştir.
  • Akademik birimlerin teklifleri ile lisans ve lisansüstü program derslerinden hangilerinin uzaktan eğitimle verileceği ve derslerin hangi yöntemle (eşzamanlı ve/veya eşzamanlı olmayan) yürütüleceğine ilişkin Senato kararı alınmıştır.
  • Ders güncelerindeki değişen not ağırlıklarının öğrenciler ile paylaşılması konusunda Akademik birimlere bilgilendirme yazısı yazılmıştır.
  • Hazırlık sınıfı, lisans ve lisansüstü program öğrencilerinin 06.04.2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitimle öğrenime başlamasına dair Senato kararı alınmıştır.
  • Erasmustan dönmek zorunda kalan veya ülkemize dönemeyen lisans ve lisansüstü öğrencilerin talepleri üzerine, Senatoca belirlenen tarihe kadar ders kayıtları yapılarak öğrenciler uzaktan eğitim sürecine dahil edilmiştir.
  • Lisans programı öğrencileri, İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kayıt dondurma esasları Senato kararıyla belirlenmiştir.
  • Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünün teklifi ile Lisansüstü programlardaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin uygulama esasları (dönem kaydı dondurma, doktora yeterlilik sınavı, tez önerisi savunması, tez izleme komite toplantısı ve tez savunmaları) hakkında Senato kararı alınmıştır.
  • Lisans programı öğrencilerinin e-posta yoluyla dersten çekilme (W notu) işlemlerine ilişkin prosedür belirlenmiştir.