Toplantılar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, Coronavirüs (COVID-19) ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde, üniversitelerde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için birer komisyon oluşturulması kararına istinaden, Enstitümüzde COVID-19 ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek adına Rektör Yardımcısı Başkanlığında ilgili birim yöneticilerinin de aralarında yer aldığı bir komisyon kurulmuştur.

Oluşturulan bu komisyon, ilki 12.03.2020 tarihinde olmak üzere toplamda 8 toplantı gerçekleştirmiş ve süreçte Enstitümüz yerleşkesinde salgını önlemek için yapılabilecek eylemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

Başta yerleşke genelinde uygulanacak temizlik önlemleri ile dezenfeksiyon çalışmaları değerlendirilerek uygulanmaya başlanması olmak üzere; Merkezi Kafeterya, Kütüphane, Yüzme Havuzu, Spor Tesisleri vb. insanların yoğun olarak bir arada oldukları bölgelerde verilen hizmetlerin durdurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

COVID-19 virüsünün yayılımını engellemek için yapılacak eylemleri anlatan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı bilgilendirme afişi, broşürü, videosu vb. materyallerin, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü (BHİB) tarafından sosyal medya başta olmak üzere, kurumsal web sayfası, e-posta listeleri vb. yollar ile paylaşılmasının yerinde olacağı yönünde fikir birliğine varılmıştır.

Uzaktan Eğitim sürecine geçiş ile birlikte, Aşağıda belirtilen web seminerleri yapılmıştır.